Tá dreasachtaí réitithe agus riachtanais tuairiscithe socraithe chun éifeachtacht na n-oibritheoirí sin a spreagadh, ar cuid de chreat an Choimisiúin um Rialáil Fóntais é chun ioncam agus taraifí a cheadú do na comhlachtaí líonra sin.

Baineann an Coimisiún é sin amach trí:

 • Dreasachtaí a chur i bhfeidhm
 • Monatóireacht a dhéanamh ar chaiteachas caipitil
 • Monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht

Dreasachtaí agus ráta fáltais a chur i bhfeidhm

Tá múnla bunaithe ar dhreasachtaí glactha chuige féin ag an gCoimisiún um Rialáil Fóntais.

Áirítear leis na dreasachtaí spriocanna oibriúcháin agus spriocanna do leibhéil seirbhíse. Réimse tábhachtach de rialú eintiteas monaplachta is iad dreasachtaí. Tá dreasachtaí beartaithe leasanna na gcomhlachtaí atá á rialú a ailíniú le leasanna na gcustaiméirí trí spreagadh a thabhairt do na fóntais leibhéal seirbhís ar ardchaighdeán a sheachadadh do chustaiméirí.

Monatóireacht a dhéanamh ar chaiteachas Caipitil

Mar chuid den chúigiú rialú praghas (PR5), réitigh an Coimisiún um Rialáil Fóntais próiseas monatóireachta do chaiteachas caipitil mar ghné den Chreat Infheistíochta Aclaí. Féachfaidh an creat seo le héiginnteacht a chur san áireamh, mar aon le héilimh na líonraí leictreachais a bhíonn ag athrú.

Áireofar leis an bpróiseas monatóireachta comh-thuairisciú (ceithre huaire in aghaidh na bliana) ó oibritheoir an chórais tarchurtha leictreachais agus úinéir na sócmhainní tarchurtha leictreachais.

Déanfaidh an Coimisiún um Rialáil Fóntais tuairiscí ráithiúla a fhoilsiú i rith na tréimhse PR5 ar TSO agus seachadadh TAO Capex. Déanfar gach tuairisc ó thréimhsí Athbhreithnithe Praghas roimhe seo agus an tréimhse PR5 reatha a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin um Rialáil Fóntais.

Monatóireacht Feidhmíochta

Leagann na comhlachtaí líonra fuinnimh Tuairiscí Feidhmíochta isteach chuig an gCoimisiún um Rialáil Fóntais gach bliain. Tugann na tuairiscí sin an t-eolas is déanaí i ndáil le roinnt de na príomhréimsí seo a leanas sna comhlachtaí:

 • Seirbhís do Chustaiméirí
 • Feidhmíochtaí Costais
 • Cláir Caipitil
 • Caighdeán Soláthair; Iontaofacht
 • Sábháilteacht
 • Inmharthanacht
 • Feidhmíocht na gComhaontuithe Seirbhíse
 • Comhlíonadh le riachtanais ceadúnais

Tá na tuairiscí feidhmíochtaí is déanaí anseo:

suíomh gréasáin EirGrid

suíomh gréasáin ESB Networks,

suíomh gréasáin Gas Networks Ireland.