Fuinneamh agus uisce a rialú le haghaidh aeráide atá ag athrú

Is é an Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRU) rialálaí neamhspleách fuinnimh agus uisce d’Éirinn.

Micrighiniúint

Faisnéis maidir le luach saothair féintomhaltóirí leictreachais in-athnuaite le haghaidh leictreachas onnmhairithe

Tuilleadh Eolais

Cóid agus Rochtain Líonra

Cinntíonn an Coimisiún um Rialáil Fóntais go bhfuil feidhmiú líonra gáis agus leictreachais na hÉireann ag teacht le rialacháin na hEorpa agus oiriúnach don fheidhm.

Tuilleadh Eolais

Dhá phéire cos ar radaitheoir

Tá tionchar ag obair an CRU ar gach teach cónaithe agus gnó in Éirinn. Fágann an obair atá ar siúl againne go bhfuil an soláthar fuinnimh agus uisce sábháilte, slán agus inbhuanaithe. Oibrímid laistigh de chreat polasaí agus reachtúil arna leagan síos ag an Rialtas ar mhaithe le gach custaiméir.

Deacrachtaí le Bille Fuinnimh a Íoc?

An bhfuil comhairle uait?

Tuilleadh Eolais

Teirmeastat ar bhalla á úsáid ag bean óg

Méadair Chliste

Beidh méadar cliste ag gach teach cónaithe agus gnó in É‏irinn faoi dheireadh na bliana 2024. Tugann Méadair Chliste níos mó eolais duit faoin méid leictreachais atá á úsáid agat, chomh maith le tairbhí úsáideacha eile.