Monatóireacht agus Tuairiscí

Tá dreasachtaí réitithe ag an gCoimisiún um Rialáil Fóntais, agus riachtanais tuairiscithe, chun éifeachtacht agus feidhmíocht comhlachtaí líonra fuinnimh a spreagadh chun a chinntiú go dtabharfar cosaint do leas na gcustaiméirí agus úsáideoirí an líonra.

Tuilleadh Eolais

Comhlíonadh agus Forfheidhmiú

Déanann an Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRF) monatóireacht ar mhargadh an fhuinnimh lena chinntiú go gcloítear le reachtaíocht agus go gcosnaítear custaiméirí.

Tuilleadh Eolais

Meascán Breoslaí agus Ráthaíochtaí maidir le Tionscnamh

Ní mór do sholáthraithe leictreachais na foinsí leictreachais a sholáthraíonn siad do chustaiméirí a thaispeáint ar a gcuid billí chomh maith le Nochtadh um Meascán Breoslaí a fhoilsiú ar a dtaispeánfar an meascán breosla a úsáidtear chun leictreachas a tháirgeadh.

Tuilleadh Eolais

Pleanáil agus Forbairt

Reáchtálann an CRF comhairliúcháin phoiblí bhliantúla ar Phleananna Forbartha Líonra de chuid Líonraí Gáis Éireann agus Eirgrid. Déantar é seo chun ligean do pháirtithe leasmhara a dtuairimí ar Phleananna Forbartha Líonra a chur in iúl.

Tuilleadh Eolais

Dearadh Margaíochta Mórdhíola

Is ionann an Margadh Leictreachais Aonair (MLA) agus an margadh leictreachais d’oileán na hÉireann.

Tuilleadh Eolais

Cóid agus Rochtain Líonra

Cinntíonn an Coimisiún um Rialáil Fóntais go bhfuil feidhmiú líonra gáis agus leictreachais na hÉireann ag teacht le rialacháin na hEorpa agus oiriúnach don fheidhm.

Tuilleadh Eolais

Ceangail Líonra

Ceangail le líonraí gáis agus leictreachais.

Tuilleadh Eolais

Ioncam agus Táillí

Mar an rialtóir, socraíonn an Coimisiún um Rialáil Fóntais rialuithe ar phraghsanna/athbhreithnithe ar phraghsanna do chuideachtaí líonra a fheidhmíonn líonraí gáis agus leictreachais in Éirinn.

Tuilleadh Eolais

Oibleagáid Seirbhíse Poiblí (PSO)

Bailítear an Tobhach Oibleagáide Seirbhíse Poiblí (PSO) ó chustaiméirí leictreachais uile d’fhonn scéimeanna a mhaoiniú chun tacú le cuspóirí beartais náisiúnta maidir le fuinneamh in-athnuaite agus breoslaí dúchasacha d’Éirinn.

Tuilleadh Eolais