Toilithe Leictreachais

Tá feidhmeanna ag an gCRF maidir le cumhachtaí an BSL a aistriú go forbróirí chun leanúint ar aghaidh le tógáil línte inchomórtais lastuas agus faoi thalamh. Ní féidir ach le sealbhóir ceadaithe nó le sealbhóir ceadúnais líne dírí faoi Alt 37 den Acht um Rialáil Leictreachais 1999 iarratas a dhéanamh ar thoilithe Alt 48 agus Alt 49.

Ár Ról i bhFaomhadh Chead Slí Leictreachais

Tá an Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRF) freagrach as faomhadh na gceadanna slí seo a leanas.

  • Alt 48: An chumhacht chun línte leictreacha a leagan trasna sráide, bóthair, iarnróid nó trambhealaigh, nó a leagan fúthu, agus an ceart chun aon sráid, bóthar, iarnród nó trambhealach a réabadh chun na críche sin.
  • Alt 49: An chumhacht chun línte leictreacha a leagan trasna talún nach sráid, bóthar, iarnród, nó trambhealach é, nó a leagan faoi.

Tá próiseas ag an CRF chun iarratais den sórt sin a athbhreithniú agus a mheasúnú.

Mar a chuirtear isteach ar chead faoi Alt 48 nó Alt 49

Chun iarratas a dhéanamh, seol foirm iarratais agus doiciméid tacaíochta chun an CRU le haghaidh athbhreithnithe agus meastóireachta.

Tá sonraí iomlána an phróisis iarratais leagtha amach sa Treoir.

Má tá aon cheist agat faoi thoiliú Alt 48 nó Alt 49, déan teagmháil leis an gCRF agconsentapplication@cru.ie.

Táillí

Níl aon táillí i gceist faoi láthair.