Conas Iarratas a Dhéanamh

Déantar iarratais ar cheadúnas soláthair leictreachais go díreach chuig an CRF tríd an bhFoirm Iarratais ar Cheadúnas Soláthair CRF. Déanfaidh CRF iarratais a phróiseáil nuair a chuirfear an fhaisnéis go léir a iarrtar san fhoirm seo isteach.

Baineann na ceanglais sin le gach iarratasóir ar cheadúnas soláthair, beag beann ar mhéid an ghnó soláthair atá beartaithe. Úsáid na Nótaí Treorach maidir le Ceadúnas Soláthair Leictreachais agus iarratas á dhéanamh agat.

Foirm Iarratais ar Cheadúnas Soláthair CRU

Doiciméid agus nósanna imeachta tacaíochta

Ní mór do sholáthraithe leictreachais ionchasacha ceanglais áirithe tionscail a chomhlíonadh. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar na suíomhanna gréasáin seo.

Táillí iarratais

Is é €254 an táille ar iarratas ar Cheadúnas Soláthair. Féadfar an táille seo a athbhreithniú ó am go chéile.

Faisnéis maidir le tuilleadh gníomhaíochtaí

I ndiaidh ceadúnas a dheonú agus a eisiúint, féadfaidh ceadúnaithe toiliú a iarraidh ar CRF le haghaidh gníomhaíochtaí ina dhiaidh sin.