Giniúint Leictreachais

Iarratas a dhéanamh ar cheadúnas chun leictreachas a ghiniúint nó ar údarú chun stáisiún giniúna a thógáil nó a fhorbairt.

Tuilleadh Eolais

Soláthar agus Seoladh Gáis Nádúrtha.

Faigh eolas faoinár ról maidir le soláthraithe gáis nádúrtha agus lastóirí gáis nádúrtha a cheadúnú agus faigh amach conas iarratas a dhéanamh.

Tuilleadh Eolais

Idirnascairí Leictreachais

Chun idirnascaire leictreachais a thógáil nó a atógáil, ní mór Údarú a bheith ag duine ón CRF chun é a Thógáil nó a Atógáil.

Tuilleadh Eolais

Toilithe Cead Slí Leictreachais

Le cead slí leictreachais tugtar an ceart do sholáthraí leictreachais fearas leictreachais a shuiteáil, a úsáid agus a chothabháil ar thalamh atá faoi úinéireacht phríobháideach. Tá cead slí de dhá chineál ann, Alt 48 agus Alt 49.

Tuilleadh Eolais

Soláthar Leictreachais

Deonaíonn, cúlghaireann agus forfheidhmíonn an CRF Ceadúnais Soláthair Leictreachais. Teastaíonn ceadúnas soláthair ón CRF ó aon duine nó ó aon chuideachta a bhfuil sé beartaithe acu leictreachas a sholáthar do chustaiméir deiridh.

Tuilleadh Eolais

Sábháilteacht GPL

Teastaíonn Ceadúnais Sábháilteachta GPL ó oibritheoirí líonraí GPL píopaithe. Faigh amach cé a fhaigheann ceann agus conas iarratas a dhéanamh.

Tuilleadh Eolais

CTÉ ardéifeachtúlachta

Is é CRF an comhlacht ceaptha chun CTÉ Ardéifeachtúlachta (CTÉ Ardéifeachtúlachta) a dheimhniú. Faigh amach faoin bpróiseas deimhnithe agus conas iarratas a dhéanamh.

Tuilleadh Eolais