Deacrachtaí-Íocaíochta

Faigh amach cad le déanamh má bhíonn deacracht agat do bhillí fuinnimh a íoc. Léirímid freisin cad iad na cosaintí tomhaltóirí atá i bhfeidhm duit le do sholáthraí.

Tuilleadh Eolais

Do Bhille Leictreachais

Faigheann an chuid is mó de chustaiméirí bille leictreachais óna soláthraí gach dara mí. Mínímid príomh-eolas agus téarmaí do bhille.

Tuilleadh Eolais

bille agus áireamháin ar an mbord

Do Mhéadar Leictreachais

Déanann méadair leictreachais tomhas ar an méid leictreachais a úsáidtear i do theach. Tá do bhillí leictreachais bunaithe ar do léamh méadair.

Tuilleadh Eolais

Léamh méadair sa bhaile

Do Bhille Gáis

Faigheann an chuid is mó de chustaiméirí bille gáis óna soláthraí gach dhá mhí. Mínímid príomh-eolas agus téarmaí do bhille.

Tuilleadh Eolais

Barr cócaireáin gásdó

Do Mhéadar Gáis

Déanann méadair gháis tomhas ar an méid gáis a úsáidtear i do theach. Tá do bhillí gáis bunaithe ar do léamh méadair.

Tuilleadh Eolais

bolgáin solais sa halla

Méadair Réamhíce agus Íoc mar a úsáidtear (PAYG)

Tá méadair réamhíce agus PAYG éagsúil ó mhéadair chreidmheasa. Faigh amach conas a oibríonn siad agus má tá siad in oiriúint do do riachtanais.

Tuilleadh Eolais

Méadar Réamhíce le cárta

Méadair Chliste

Faoi dheireadh 2024, beidh méadar cliste ag gach teach agus gnóthas in Éirinn. Beidh rochtain láithreach agat ar d’úsáid leictreachais agus beidh tú in ann úsáid as bhaint as seirbhísí cliste.

Tuilleadh Eolais

soilsiú doiléir

Comhairle maidir le Fuinneamh a Choigilt

Trínár n-úsáid fhuinnimh a laghdú, féadfar linn ár mbillí agus ár lorg carbóin a laghdú. Féadfar linn freisin ár spleáchas ar bhreoslaí iontaise iompórtáilte a theorannú. Faigh eolas ar choigilteas fuinnimh do do theach, iompar agus gnóthas.

Tuilleadh Eolais

Tuirbíní gaoithe