Méadair leictreachais agus gháis

Tá méadair suiteáilte ag gach teach chun an méid leictreachais agus gáis a úsáidtear a thomhas.

Tá dhá chineál méadar ar fáil.

  • Méadair chreidmheasa
  • Méadair Réamhíoctha nó Íoc-Mar-a-Úsáidtear

Méadair Chreidmheasa

Tá méadar creidmheasa ag formhór na gcustaiméirí leictreachais agus gáis. Léitear nó meastar na méadair seo ionas gur féidir le do sholáthraí fuinnimh bille a thabhairt duit le haghaidh úsáide. Is gnách go bhfaigheann custaiméirí ar mhéadair chreidmheasa bille gach dhá mhí don leictreachas agus don ghás a d’úsáid siad laistigh den dá mhí roimhe sin.

Méadair Réamhíoctha nó Íoc-Mar-a-Úsáidtear (PAYG)

Féadfaidh tú iarraidh go gcuirfí méadar réamhíoca isteach i do theach. Murab ionann agus méadar creidmheasa, le méadar réamhíoca íocann tú as leictreachas nó gás sula n-úsáideann tú é trí bhreis creidmheasa a chur ar do chuntas nó ar do chárta. Tá go leor bealaí ann chun breis creidmheasa a chur ar do chuntas. Is féidir leat rogha a dhéanamh idir córas ar líne, i siopaí áirithe agus trí théacs.

Ní fhaigheann tú aon bhillí. Ina ionad sin cuirfidh do sholáthraí fuinnimh ráiteas PAYG ar fáil duit. Féadfaidh siad iad a sheoladh cúpla uair sa bhliain, ag brath ar do sholáthraí.

Le méadair réamhíoctha, is féidir leat do chuid airgid a bhuiséadú agus a bhainistiú.

  • Íocann tú do chostais fuinnimh roimh ré.
  • Ní fhaigheann tú billí móra gan choinne.

D’fhéadfadh táillí breise a bheith i gceist le roinnt méadar réamhíoca. Ba cheart duit na táillí a athbhreithniú agus tú ag smaoineamh ar aistriú go méadar réamhíoca.

Tá dhá chineál méadar Réamhíoctha/PAYG ar fáil.

  1. Iad siúd ar leis na cuideachtaí líonra iad agus atá suiteáilte go ginearálta do chustaiméirí a bhfuil deacrachtaí airgeadais acu (méadair PAYG cruatain airgeadais). Ní bheidh ach méadar amháin de thaifead ann.
  2. Iad siúd ar leis na soláthraithe iad agus atá suiteáilte do chustaiméirí ar fearr leo méadair Réamhíoctha/PAYG (méadar PAYG rogha stíl mhaireachtála). Beidh dhá mhéadar ag na custaiméirí seo; an príomhmhéadar de thaifead atá faoi úinéireacht na cuideachta líonra (suite lasmuigh den teach de ghnáth) agus an dara méadar laistigh den teach. Fágann sé sin, i gcás aon díospóide a bheith ann, is é an méadar líonraí an ceann a úsáidtear chun d'úsáid a ríomh. Tá freagracht ar do sholáthraí a áirithiú go sainaithnítear go luath aon difríocht idir an méadar líonra agus an méadar PAYG agus go gcuirtear é sin in iúl duit.

Nuair nach bhfuil méadair réamhíoctha oiriúnach

Murar féidir le custaiméirí breis creidmheasa a choinneáil ar an méadar réamhíoctha, d’fhéadfadh sé dínascadh. Mar gheall air seo, níl méadair PAYG oiriúnach do na custaiméirí seo a leanas:

  • iad siúd atá leochaileach maidir lena sláinte
  • iad siúd a mbeadh deacrachtaí acu breis creidmheasa a chur ar a méadar.

Faigh tuilleadh eolais faoi chustaiméirí leochaileacha agus faoi na cosaintí atá i bhfeidhm ag CRF dóibh le soláthraithe.

Faoi chustaiméirí leochaileacha

Ábhar gaolmhar