Líonraí BSL

Tá méadair ag gach custaiméir leictreachais ina dtithe. Suiteálann agus déanann Líonraí BSL cothabháil ar do mhéadar leictreachais. Déanann siad na rudaí seo a leanas chomh maith:

 • Tógann siad léamha méadair ceithre uair sa bhliain agus tógann siad léamha measta dhá uair sa bhliain.
 • Seol do léamha méadair chuig do sholáthraí fuinnimh. Cuireann do sholáthraí fuinnimh bille ar fáil duit bunaithe ar d’úsáid.

Léamha méadair

Nuair a thagann an léitheoir méadair Líonraí BSL chuig do réadmhaoin chun an méadar a léamh, beidh rochtain ag teastáil uathu. Uaireanta, má tá geataí faoi ghlas, má tá rud éigin i mbealach an mhéadair, nó mura bhfuil tú ag an teach chun rochtain a thabhairt dóibh, ní bheidh siad in ann an méadar a léamh.

Mura bhfuil siad in ann rochtain a fháil ar an méadar chun é a léamh:

 • fágfaidh siad cárta sa bhosca poist chun tú a chur ar an eolas go raibh siad ann
 • inseoidh siad duit conas do léamh méadair leictreachais féin a sheoladh isteach
 • Mura bhfuil Líonraí BSL in ann léamh méadair a fháil agus mura seolann tú isteach do léamh méadair féin nó mura bhfuil méadar cliste agat, measfaidh Líonraí BSL d’úsáid. Mura bhfuil méadar cliste agat, lena chinntiú go bhfaigheann tú bille cruinn, is é an rud is fearr rochtain a thabhairt do Líonraí BSL ar do mhéadar agus do léamh méadair féin a chur isteach.

Cineálacha léimh méadair ar do bhille

Is féidir a fheiceáil ar do bhille leictreachais cén sórt léimh méadair a tógadh do do bhille.

A: ciallaíonn sé sin go bhfuarthas léamh méadar ceart ó Líonraí BSL. D’fhéadfadh sé sin a bheith mar léamh méadair láimhe nó, má tá méadar cliste agat, léamh méadair uathoibríoch.

C: ciallaíonn sé sin go gcuireadh léamh méadair isteach ag an gcustaiméir

E: ciallaíonn sé sin go ndearnadh do bhille a ríomh le léamh méadair measta

Billí Measta

Má tá an iomarca billí agat in aghaidh a chéile, seans ann nach mbeidh do bhille cruinn. Ciallaíonn sé sin nuair a dhéantar léamh méadair ceart, d’fhéadfadh do bhille a bheith níos mó ná mar a ceapadh. Chun é sin a sheachaint:

 • Déan do bhillí a sheiceáil lena chinntiú nach ndéantar iad a mheas i gcónaí. Aimsigh an litir ‘E’ in aice le húsáid ar do bhille.
 • Má fhaigheann tú bille measta, déan an difríocht a sheiceáil idir an léamh méadair ar an mbille agus do léamh méadair ceart.
 • Má tá difríocht mhór ann, cuir isteach do léamh méadair féin. Is féidir leat a bheith cinnte ansin go bhfuil an bille ceart agat agus ní chuirfidh bille amach anseo ionadh ort.

Má tá ceist agat faoi do bhille, téigh i dteagmháil le do sholáthraí leictreachais.

Conas do mhéadar leictreachais a léamh

Tá ceithre phríomhchineál méadar leictreachais in úsáid.

 1. Méadair diosca iomrothlach meicniúil
 2. Méadair leictreonacha
 3. Méadair Íoctar mar a Úsáidtear
 4. Méadair chliste

Tá treoracha ag Líonraí BSL conas do mhéadar leictreachais a léamh.

Léamh méadair leictreachais a chur isteach

Is féidir leat léamh méadair a chur isteach chuig Líonraí BSL nó chuig do sholáthraí fuinnimh. Nuair atá léamh á chur isteach agat, beidh na rudaí seo a leanas ag teastáil uait:

 • Uimhir Thagartha Pointe Méadair (MPRN). Beidh an uimhir seo ag barr leathanach tosaigh do bhille leictreachais.
 • Léamh méadair

Is féidir leat léamh méadair a chur isteach chuig Líonraí BSL ar roinnt bealaí.

Fadhbanna le do mhéadar leictreachais

Má tá ceist agat nó gearán faoi do mhéadar, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le Líonraí BSL.