Tá bearta cosanta breise i bhfeidhm do chustaiméirí leochaileacha cláraithe. Áirítear leo sin rialacha maidir le conas nach mór do sholáthraithe caitheamh le custaiméirí mar sin agus iad a chosaint, conas nach mór do sholáthraithe cumarsáid a dhéanamh le custaiméirí leochaileacha agus cosaintí breise maidir le dícheangal mar thoradh ar neamhíoc an chuntais.

Cé atá in ann clárú mar chustaiméir leochaileach?

Tá bearta cosanta breise i bhfeidhm do chustaiméirí leochaileacha cláraithe. Áirítear leo sin rialacha maidir le conas nach mór do sholáthraithe caitheamh le custaiméirí mar sin agus iad a chosaint, conas nach mór do sholáthraithe cumarsáid a dhéanamh le custaiméirí leochaileacha agus cosaintí breise maidir le dícheangal mar thoradh ar neamhíoc an chuntais. D’fhonn a bheith cláraithe mar chustaiméir leochaileach le do sholáthraí fuinnimh nó le d’oibritheoir líonra, beidh ort féinchlárú a dhéanamh.

Is féidir le soláthraithe fuinnimh tú a chlárú mar chustaiméir leochaileach.

Má tá leochaileacht ar leith agat maidir le dícheangal le linn mhíonna an gheimhridh ar chúiseanna a bhaineann le scothaois nó le sláinte fhisiceach, intleachtúil nó le meabhairshláinte.

Má tá tú spleách go criticiúil ar threalamh atá cumhachtaithe ag leictreachas. Áirítear na nithe a leanas leis sin, ach níl sé teoranta dóibh sin amháin:

  • gairis cosanta saoil
  • teicneolaíochtaí chun cuidiú agus tacú le maireachtáil neamhspleách
  • trealamh míochaine

Is féidir le hUisce Éireann tú a chlárú mar chustaiméir leochaileach.

  • Má tá tú ag brath go criticiúil ar uisce maidir le do chuid riachtanas míochaine.
  • Má theastaíonn tacaíocht uait chun cumarsáid a dhéanamh le hUisce Éireann, nó le seirbhísí a fháil uainn. D’fhéadfadh sé sin bheith ar chúiseanna amhail scothaois nó sláinte fhisiceach, intleachtúil nó meabhairshláinte.

Má shásaíonn tusa nó duine ar bith i do theaghlach na riachtanais sin, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do sholáthraí leictreachais agus gáis nó le hUisce Éireann chun clárú mar chustaiméir leochaileach.

Cláraigh mar chustaiméir leochaileach

Tá sé tábhachtach chun ligean i bhfios do do sholáthraí fuinnimh nó d’Uisce Éireann más custaiméir leochaileach thú. Is féidir leat sin a dhéanamh trí chlárú leo. Ní mór go mbeadh sé sin saor in aisce agus éasca le déanamh.

Tá dualgas orthu liosta nuashonraithe a choinneáil de chustaiméirí leochaileacha uile d’fhonn iad a chur ar an eolas i gcás bristeacha nó fadhbanna eile maidir leis an soláthar nó an tseirbhís.

Déan teagmháil le do sholáthraí leictreachais nó gáis nó leis an bheirt acu araon nó le hUisce Éireann chun clárú.

Is féidir tuilleadh eolais do chustaiméirí leictreachais agus gáis a fháil i Lámhleabhar Soláthraithe Leictreachais agus Gáis an CRF leathanaigh 43-47

Is féidir tuilleadh eolais do chustaiméirí Uisce Éireann a fháil i Lámhleabhar do Chustaiméirí Baile Uisce Éireann de chuid an CRF leathanach 37