Is é an CRF rialálaí eacnamaíoch neamhspleách Uisce Éireann.

Ciallaíonn sé sin go ndéanaimid a chinntiú go bhfuil Uisce Éireann á rith chomh éifeachtach agus is féidir agus seirbhísí uisce agus fuíolluisce cuí á sholáthar dá chustaiméirí.

Éilíonn an CRF go gcuireann Uisce Éireann Cairt Custaiméirí agus Cóid Cleachtais ar fáil a chinntíonn caighdeán ginearálta na seirbhíse a bhíonn á sholáthar acu.

Cóid Cleachtais éagsúla ann le réimsí a chlúdach ar nós:

  • cumarsáid le custaiméirí,
  • méadrú,
  • billeáil,
  • oibríochtaí líonra,
  • láimhseáil gearáin agus
  • custaiméirí leochaileacha.

Ní mór d’Uisce Éireann a gCairt Custaiméirí agus a gCóid Cleachtais a fhoilsiú ar a suíomh gréasáin.

Má theipeann ar Uisce Éireann caighdeáin a leagtar amach sa Chairt Custaiméirí a chomhlíonadh, d’fhéadfadh sé go mbeadh custaiméirí i dteideal cúiteamh €30 a fháil ar gach tiomantas nár chomhlíonadh. Cuirfear san áireamh anseo pionós €15 ar íocaíocht mall mura gcuireann Uisce Éireann custaiméir íocaíocht cairte ar fáil don chustaiméir laistigh de 30 lá oibre.

Gheobhaidh tú eolas ar do chearta tomhaltóra agus Cairt Custaiméirí agus Cóid Cleachtais Uisce Éireann a léamh.

Tá cosaint tomhaltóirí ar ardchaighdeán leagtha amach d’Uisce Éireann atá ar fáil i Leabhrán Custaiméara Uisce Éireann an CRF.

Sceitheanna Uisce & Scéim

Is féidir linn ar fad uisce a shábháil le sceitheadh a dheisiú nó athraithe beaga a dhéanamh ar conas a úsáidimid uisce

Tuilleadh Eolais

Gearán a dhéanamh leis an CRF

Cuireann an CRF seirbhís réitigh gearán ar fáil saor in aisce do chustaiméirí a chuir gearán isteach chuig a soláthraí, chuig a n-oibritheoir líonra nó chuig Uisce Éireann agus atá míshásta leis an toradh.

Tuilleadh Eolais