Cuir isteach ar cheangal nua

Ní mór duit cur isteach ar cheangal nua leictreachais le Líonraí BSL, más amhlaidh:

  • nach raibh do theach ceangailte leis an líonra riamh
  • nach raibh do theach ceangailte leis an líonra le breis is dhá bhliain

Is féidir tuilleadh eolais a fháil agus cur isteach ar cheangal nua leictreachais ar shuíomh idirlín Líonraí BSL. Is féidir dul i dteagmháil le Líonraí BSL trí 1850 372 757 freisin.

Roghnaigh soláthraí leictreachais

Ní sholáthraíonn Líonraí BSL do chuid leictreachais. Ní mór duit soláthraí leictreachais a roghnú agus cuntas a bhunú sula ndéanfaidh Líonra BSL do theach a cheangal leis an líonra.

Is féidir leat soláthraí leictreachais a roghnú ónár liosta de sholáthraithe fuinnimh.

Costas ceangail

Braitheann costais cheangail ar roinnt cúinsí. Maidir le hathcheangal tar éis dícheangail, beidh éagsúlacht sa chostas ag brath ar do réadmhaoin bheith dícheangailte ar feadh níos mó nó níos lú ná 2 bhliain. Chun luachan a fháil, déan teagmháil le Líonraí BSL ar1850 372 757.

Ráthaíochtaí ceangail

D'fhaomh an Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRF) roinnt ráthaíochtaí maidir le ceangail leictreachais. Is féidir na ráthaíochtaí seo a fháil i Cairt Chustaiméirí Líonraí BSL.

Léigh an Chairt Chustaiméirí chun tuiscint a fháil orthu seo a leanas:

  • na hamlínte maidir le áitribh nua a cheangal
  • an cúiteamh a gheobhaidh tú má theipeann orthu cur lena ráthaíocht
  • an caighdeán seirbhíse a bhfuiltear ag súil leis ó Líonraí BSL

An bhfuil suim agat i gceangal le líonra leictreachais na hÉireann?

Próiseas Ceangal Nua

Tuilleadh eolais (suíomh idirlín LBSL)