Oibríonn, uasghrádaíonn agus infheistíonn Uisce Éireann i gcórais uisce agus fuíolluisce na hÉireann. Is eintiteas é atá faoi úinéireacht an stáit agus dhá pháirtí leasmhar aige, Rialtas na hÉireann agus Ervia.

Is é an Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRU) rialálaí eacnamaíoch Uisce Éireann. Is é an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) rialálaí comhshaoil Uisce Éireann.

Rialáil ioncaim

Leagan an CRU amach ioncam ceadaithe Uisce Éireann. Is ionann é seo agus an méid airgid is féidir leo a thuilleamh agus iad ag cur a sheirbhísí ar fáil do chustaiméirí. Baineann ioncam ceadaithe a leagan amach le spriocanna éifeachtúla a leagan amach agus cinntíonn sé gur féidir le hUisce Éireann a gcostais a chlúdach agus seirbhísí feabhsaithe á sholáthar acu.

Tuilleadh eolais

Beartas táille cheangail

Bíonn Uisce Éireann ag plé le ceangail uisce agus fuíolluisce do gach custaiméir baile agus tráchtála in Éirinn. Mar an Coimisiún um Rialáil Fóntais (CRF), is é an ról atá againn ná beartas ceangail agus táillí ceangail Uisce Éireann a fhaomhadh.

Tuilleadh eolais

uisce

Monatóireacht agus tuairisciú

Déanann an CRU monatóireacht agus tuairisciú ar fheidhmíocht Uisce Éireann. Déanaimid é sin lena chinntiú go gcaitear ioncam Uisce Éireann ar mhaithe lena chustaiméirí.

Tuilleadh eolais