Creatlach Sábháilteachta Peitriliam (CSP)

Déanann an Coimisiún um Rialáil Fóntais monatóireacht ar chomhlíonadh de chuid úinéara, oibritheora agus thogra peitriliam le hoibleagáid comhlíonta agus sábháilteachta.

Is bailiúchán í an Chreatlach Sábháilteachta Peitriliam de rialúchán, cáipéisí scríofa rialála agus nósanna imeachta a mbaineann an CRF úsáid astu chun rialú a dhéanamh ar an earnáil.

Déantar é seo trí iniúchadh rialta a dhéanamh chomh maith le hathbhreithnithe ar thuarascálacha ráithiúla ar fheidhmiú na sábháilteachta.

Féach cháipéis an Chórais Cinntithe Comhlíonta don tuilleadh eolais ar mhodh an CRF monatóireacht a dhéanamh ar a chuid comhlíonta.

Foirmeacha le líonadh amach ag úinéirí agus oibrithe:

Cumhachtaí forfheidhmithe

Mura mbaintear amach na caighdeáin riachtanacha, tá cumhachtaí suntasacha forfheidhmithe ag an CRF. Tá cumhachtaí san áireamh anseo cosc a chur ar imeachtaí ar mhaithe leis an tsábháilteacht.

Tá fíneálacha suas go €3,000,000 i bhfeidhm mura gcloítear le himeachtaí forfheidhmithe.

Tá níos mó eolais i gCuid 12 denpháipéar Riachtanais na Creatlaí Sábháilteachta Peitriliam faoi chumhachtaí forfheidhmithe an CRF.

Creatlach Sábháilteachta Gáis (CSG)

Trí iniúchadh rialta a dhéanamh, déanann an CRF monatóireacht ar an ngás nádúrtha ceadaithe agus comhlíonadh thograí LPG lena gcás sábháilteachta. Is achoimre é cás sábháilteachta ar a gcaoi a ndéanann siad bainistiú ar rioscaí a bhaineann lena n-imeacht.

Cumhachtaí forfheidhmithe

Má thagann an CRF ar ghás nádúrtha ceadaithe nó togra LPG nach bhfuil ag comhlíonadh lena gcás sábháilteachta, is féidir leis an CRF cumhachtaí suntasacha forfheidhmithe a chur i bhfeidhm. Áirítear leo seo an cumhacht togra a stiúradh chun plean feabhais a chur isteach agus foláirimh feabhais agus coisc a thabhairt.

Tá fíneálacha suas go €25,000 i bhfeidhm mura gcloítear le himeachtaí forfheidhmithe.

Leagtar amach na cumhachtaí seo san Acht (Soláthar Éagsúil) Fuinnimh 2012 a rinne leasú ar an Acht um Rialú Leictreachais 1999.

Conraitheoirí leictreachais agus suiteálaithe gáis

Déanann an CRF iniúchadh ar thuairiscí a mhaítear d’oibriúcháin mídhleathacha leictreachais agus gáis. Déanann muid ionchúisithe agus imeachtaí eile forfheidhmithe in aghaidh daoine aonair a thugann faoi oibriúchán mídhleathach leictreachais nó gáis.

Is coir é oibriúcháin srianta leictreachais nó gáis a dhéanamh gan a bheith cláraithe nó tú féin a chur i láthair mar dhuine cláraithe go bréagach. Leagtar amach na pionóis don dá choir san Acht um Rialú Leictreachais 1999 (mar atá leasaithe). Áirítear leo seo fíneáil suas go €15,000 agus/nó príosúnacht suas go 3 bliana.

Faigh tuilleadh eolais faoin gConraitheoir Cláraithe Leictreachais (CCL) agus scéimeanna Sábháilte Leictreachais.

Déanann an CRF monatóireacht freisin ar fheidhmiú an Safe Electric agus RGI a fheidhmíonn ar scéimeanna. Déanann Clár Suiteálaithe Gáis na hÉireann (CSGÉ) agus Clár Conraitheoirí Leictreachais na hÉireann (CCLÉ), faoi seach, na scéimeanna seo a oibriú ar son an CRF.

Cuireann an CRF feabhas leanúnach chun cinn sna scéimeanna agus déanann siad monatóireacht ar chomhlíonadh na suiteálaithe gáis agus na gconraitheoirí leictreachais leis na scéimeanna mar atá tuairiscithe ag CSGÉ agus CCLÉ.

Féach Rialú Sábháilteachta na gConraitheoirí Leictreachais (CCLÉ) agus Suiteálaithe Gáis (CSGÉ).

Ábhar gaolmhar

Aithint de Cháilíochtaí Idirnáisiúnta

Rialú sábháilteachta d’obair leictreachais agus gáis