Suiteálaí Cláraithe Gáis (SCG) agus Leictreachas Sábháilte

Ceapann an CRF Comhlacht Maoirseachta Sábháilteachta chun maoirseacht a dhéanamh ar scéimeanna chun conraitheoirí leictreacha agus suiteálaithe gáis in Éirinn a rialáil.

Tuilleadh Eolais

Creat Sábháilteachta Gáis

Rialaítear leis an gCreat Sábháilteachta Gáis (CSF) ceanglais sábháilteachta laistigh den tionscal gáis. Cuirtear feasacht an phobail maidir le sábháilteacht chun cinn leis freisin.

Tuilleadh Eolais

Creat Sábháilteachta Peitriliam

Is é an CRF rialtóir sábháilteachta i leith gníomhaíochtaí réamhtheachtacha eastósctha agus taiscéalaíochta peitriliam (amach ón gcósta agus ar tír) na hÉireann. Ní mór do ghnóthais, oibreoirí agus úinéirí a mbíonn i mbun gníomhaíochtaí peitriliam ainmnithe cead sábháilteachta a bheith acu ón CRF.

Tuilleadh Eolais

Comhlíonadh agus Forfheidhmiú

I measc na modhanna a úsáideann an CRF chun comhlíonadh sábháilteachta tá iniúchtaí, cigireachtaí agus athbhreithnithe ar chásanna sábháilteachta.

Tuilleadh Eolais

Cáilíochtaí Idirnáisiúnta a Aithint

Bíodh do cháilíochtaí idirnáisiúnta d’obair gháis nó leictreachais aitheanta agat chun go mbeidh tú ábalta oibriú in Éirinn.

Tuilleadh Eolais