Gearán a dhéanamh

Má tá ceist agat le do sholáthraí fuinnimh nó oibritheoir líonra, ba cheart duit:

 1. iad a chur in iúl trína bpróiseas i dtaca le déileáil le gearáin
 2. mura bhfuil tú sásta lena bhfreagra, féadtar leat gearán foirmeálta a dhéanamh go dtí an CRF

Téigh i dteagmháil le d’oibritheoir agus soláthraí

Ba cheart go mbeadh sonraí teagmhála do sholáthraithe agus oibritheora líonra ar do bhille. Mura féidir leat teacht ar shonraí teagmhála, féach ár liosta de gach soláthraí fuinnimh i margadh na hÉireann le haghaidh eolas teagmhála.

Leideanna nuair atáthar ag tabhairt faoi ghearán

Molaimid go gcuireann tú do ghearán isteach go dtí do sholáthraí nó oibritheoir i scríbhinn tríd an bpost nó trí ríomhphost. Sula ndéanann tú gearán, ba cheart duit:

 • smaoineamh ar an toradh atá ag teastáil uait
 • smaoineamh ar conas a mhíneoidh tú d’fhadhb
 • cibé faisnéis a theastaíonn uait a bhailiú chun tacú le do ghearán lena n-áirítear billí, litreacha, sonraí cuntais, nótaí faoi chomhráite roimhe seo agus aon doiciméid ábhartha eile.

Nuair atáthar ag déanamh gearáin, ba cheart duit:

 • uimhir thagartha ghearáin a iarraidh
 • cóipeanna de bhundoiciméid amháin a sheoladh
 • taifead a dhéanamh d’aon doiciméad
 • tabhair faoi deara:
  • do chomhráite leis an soláthraí nó líonra lena n-áirítear ainm agus teideal an duine ar labhair tú leis/léi agus dáta an ghlaoigh
  • aon ghealltanais nó comhaontuithe a dhéanann an soláthraí nó líonra lena n-áirítear gealltanais go gcuirfí glaoch ar ais duit

Cén tseirbhís agus amlínte atá le súil leo?

Go ginearálta, admhóidh soláthraithe le gearáin chustaiméirí agus socróidh siad iad laistigh de cúpla lá. D’fhéadfadh sé a bheith níos faide do ghearáin chasta agus theicniúla.

Ní foláir do gach soláthraí Cód Cleachtais a fhoilsiú ar conas déileáil le gearáin ar a suíomh gréasáin. Ní foláir dóibh próiseas gearán simplí a leagan amach do chustaiméirí le húsáid nuair atá fadhbanna acu.

Áiríonn Cód Cleachtais an tsoláthraithe amlínte chun gearáin ó chustaiméirí a réiteach.

Déan athbhreithniú ar Chód Cleachtais do sholáthraithe ar Láimhseáil Ghearáin chun an caighdeán seirbhíse atá i dteideal duit a fheiceáil.

Faigh níos mó eolais faoi na Cóid Chleachtais agus ról an CRF i gCosaint Chustaiméara.

Gearán a dhéanamh leis an CRF

Mura féidir leat do ghearán a réiteach lenár soláthraí fuinnimh ná oibritheoir líonra, is féidir leat gearán a dhéanamh leis an CRF.

Tuilleadh eolais