Gearán a dhéanamh leis an CRF (An Coimisiún um Rialáil Fóntas)

Cuireann an CRF seirbhís réitigh gearán ar fáil saor in aisce do chustaiméirí a chuir gearán isteach chuig a soláthraí, chuig a n-oibritheoir líonra nó chuig Uisce Éireann agus atá míshásta leis an toradh.

Pléimid le gach gearán chomh gasta agus is féidir linn agus cuirimid toradh ar fáil duit atá soiléir agus éasca le tuiscint.

D’fhonn a chinntiú go n-úsáideann Uisce Éireann an t-ioncam a fhaigheann sé ar mhaithe le custaiméirí, d’fhorbair an CRF creat measúnaithe le haghaidh feidhmíocht agus dul chun cinn Uisce Éireann a mhonatóiriú ar fud raon leathan de mhéadracht atá dírithe ar an gcustaiméir.

Tá ról ag an CRF i gcúnamh a thabhairt duit nuair a bhíonn deacrachtaí agat maidir le déileáil le do sholáthraí fuinnimh nó le d’oibritheoir líonra.

Tá sé mar aidhm ag Foireann Cúraim Custaiméirí an CRF gearáin a réiteach laistigh de 90 lá.

bean ar tholg

Má rinne tú gearán le do sholáthraí/lionra nó le hUisce Éireann agus mura bhfuil tú sásta leis an toradh, is féidir leat do ghearán a chur ar aghaidh chuig an CRF.

Leideanna le haghaidh do ghearán a chur isteach

  • Smaoinigh faoin toradh atá de dhíth ort agus conas is maith leat do ghearán a chur chun cinn.
  • Bailigh cibé faisnéis a theastaíonn uait chun tacú le do ghearán lena n-áirítear billí, litreacha, sonraí cuntais, nótaí faoi chomhráite roimhe seo agus aon doiciméid ábhartha eile.
  • Ná seol bunchóipeanna de dhoiciméid ghaolmhara. Seol cóipeanna agus coinnigh na bunchóipeanna.
  • Cuir a oiread sonraí ar fáil agus is féidir leat - seo seans duit chun a insint dúinn cad a tharla agus conas a chuaigh sé i bhfeidhm ort.

Conas a oibríonn sé