Reachtaíocht náisiúnta

Tá ról CRF maidir le hUisce Éireann a rialáil leagtha amach sa reachtaíocht náisiúnta.

Cuimsítear sna píosaí reachtaíochta seo a leanas na príomhfhorálacha maidir le rialáil Uisce Éireann.

Beartas AE

Níl aon reachtaíocht AE rialaithe ann lena ndéantar foráil do rialáil eacnamaíoch neamhspleách ar an earnáil uisce. Mar sin féin, leagtar amach i dTreoracha AE na hoibleagáidí seo a leanas d’Éirinn chun caighdeáin chomhshaoil agus cháilíochta ina seirbhísí uisce a chomhlíonadh:

Luaitear leo sin na caighdeáin chomhshaoil agus cháilíochta nach mór d’Éirinn a chomhlíonadh ina seirbhísí uisce.

Áirítear orthu sin:

Ceanglaítear le Creat-Treoir Uisce (CTU) AE ar Bhallstáit cáilíocht an uisce sna huiscí uile a chosaint agus a fheabhsú. Ceanglaítear leis freisin ar na Ballstáit beartais praghsála uisce a choinneáil:

  • lena ndreasaítear úsáid éifeachtach uisce
  • lena ngnóthaítear costais do sheirbhísí uisce de réir an phrionsabail íoc mar a thruaillítear.